OC-sign arrow-up close icon-avatar icon-calendar icon-captcha-refresh icon-graph-candlestick icon-graph-line icon-graph-ohlc icon-graph-setting-oc icon-graph-setting icon-products-bg icon-social-facebook icon-social-twitter icon-support icon-tabnav-binary icon-tabnav-bullbear icon-tabnav-day icon-tabnav-flex icon-tabnav-vanilla icon-warning

Orderuitvoeringsbeleid

Indexa b.v. (Optionclub.com) waarborgt op transparante en door iedereen controleerbare manier een billijke en ordelijke handel. Deze waarborg stoelt op 4 belangrijke pijlers:

  • Licentie voor Optionclub.com voor het gebruik van realtime koersen.
  • Dataleverancier die als zodanig ook wordt erkend door de licentiegevers van de koersen (te weten Match-Trade Technologies LLC).
  • Afsluiten en afrekenen van de afgesloten opties op basis van de realtime koersen.
  • Afloopstanden terug te vinden onder de functie Koershistorie.

Bij klachten krijgen cliënten een overzicht van de koersen met time-stamp ter beschikking gesteld.

Back to top