OC-sign arrow-up close icon-avatar icon-calendar icon-captcha-refresh icon-graph-candlestick icon-graph-line icon-graph-ohlc icon-graph-setting-oc icon-graph-setting icon-products-bg icon-social-facebook icon-social-twitter icon-support icon-tabnav-binary icon-tabnav-bullbear icon-tabnav-day icon-tabnav-flex icon-tabnav-vanilla icon-warning

Cliëntenclassificatie

Indexa b.v. (Optionclub.com) is een beleggingsonderneming in de zin van artikel 1:1 van de Wft en dient ingevolge artikel 4:18a van de Wft haar klanten te kwalificeren. Optionclub.com kwalificeert alle klanten als niet-professionele belegger in de zin van artikel 1:1 van de Wft.

Cliënten kunnen Optionclub.com niet om een andere classificatie verzoeken ex artikel 4:18c Wft.

Back to top