OC-sign arrow-up close icon-avatar icon-calendar icon-captcha-refresh icon-graph-candlestick icon-graph-line icon-graph-ohlc icon-graph-setting-oc icon-graph-setting icon-products-bg icon-social-facebook icon-social-twitter icon-support icon-tabnav-binary icon-tabnav-bullbear icon-tabnav-day icon-tabnav-flex icon-tabnav-vanilla icon-warning

Bescherming rechten cliënten

Aan het handelen in opties via het platform van Indexa b.v. (Optionclub.com)  zijn risico’s verbonden. Optionclub.com heeft niettemin de waarborgen getroffen om uw rechten te beschermen: 

  • Minimum eigen vermogen van € 730.000,- en dagelijkse vaststelling van de solvabiliteit;

  • Optionclub.com heeft vanaf oprichting altijd de saldi van de Accounts zeker gesteld door 110% daarvan onder te brengen bij de onafhankelijke Stichting Cliëntengelden Optionclub, waardoor saldi altijd gegarandeerd konden worden uitbetaald. Vanaf 1 februari 2017 is het wettelijk echter mogelijk geworden voor Optionclub.com om gelden van cliënten die zijn overgemaakt ten behoeve van het afsluiten van transacties in financiële instrumenten op naam van de betreffende cliënten te bewaren in een separate bewaarinstelling waardoor deze veilig zijn gesteld in het geval dat Optionclub.com insolvabel zou worden. Aangezien Optionclub.com altijd streeft naar de meest adequate bescherming van de rechten van haar cliënten, heeft zij naar aanleiding van deze wetswijziging haar accountstructuur en de wijze van bewaring aangepast middels introductie van de Stichting Cliëntengelden Optionclub. Alle gelden die door cliënten worden overgemaakt voor het afsluiten van transacties in financiële instrumenten met Optionclub.com worden vanaf heden zonder tussenkomst van Optionclub.com overgemaakt naar Stichting Cliëntengelden Optionclub, die deze gelden op naam van de rechthebbende cliënten administreert. De online betalingstransacties van cliënten worden uitgevoerd door de vergunninghoudende betaalinstelling docdata payments B.V. en veilig afgewikkeld via haar bewaarbedrijf Stichting Foundation Docdata Payments. Deze stichting bewaart de gelden op naam van- en maakt deze over naar de Stichting Cliëntengelden Optionclub.

  • Optionclub.com valt als Nederlandse beleggingsonderneming onder de reikwijdte van het beleggerscompensatiestelsel (BCS). Het BCS beschermt particulieren en ‘kleine’ ondernemingen die op grond van een beleggingsdienst, geld of financiële instrumenten hebben toevertrouwd aan een in Nederland gevestigde onder toezicht staande bank- of beleggingsonderneming. Het BCS voorziet onder bepaalde omstandigheden in een vergoeding tot maximaal € 20.000,- per persoon, per instelling. De Nederlandsche Bank N.V. is verantwoordelijk voor de uitvoering van dit stelsel. Het BCS kan van toepassing zijn indien Optionclub.com als beleggingsonderneming onverhoopt niet meer kan voldoen aan haar verplichtingen. Het BCS is nadrukkelijk niet bedoeld voor verliezen voortvloeiende uit beleggingen van de cliënt.

Back to top