OC-sign arrow-up close icon-avatar icon-calendar icon-captcha-refresh icon-graph-candlestick icon-graph-line icon-graph-ohlc icon-graph-setting-oc icon-graph-setting icon-products-bg icon-social-facebook icon-social-twitter icon-support icon-tabnav-binary icon-tabnav-bullbear icon-tabnav-day icon-tabnav-flex icon-tabnav-vanilla icon-warning

Beleid Belangenconflicten

Indexa b.v. (Optionclub.com) heeft een beleid ter voorkoming en beheersing van belangenconflicten. Zij heeft normen vastgelegd ten aanzien van de persoonlijke, professionele en financiële belangen in relatie tot het omgaan met klanten en andere externe relaties, het omgaan met (vertrouwelijke) informatie, het aangaan van klantrelaties, het verrichten van transacties in de privésfeer en het uitoefenen van nevenactiviteiten.

Optionclub.com waarborgt dat alle deelnemers op haar handelsplatform een juiste en gelijke behandeling krijgen op basis van onder meer de volgende uitgangspunten:

  • Optieprijs: alle opties, ongeacht de onderliggende waarde, koers bij afsluiten of resterende looptijd, hebben een vooraf vaststaande prijs.
  • Uitbetaling: de uitbetaling per optie bij succes staat bij afsluiten vast waardoor iedere deelnemer gegarandeerd de juiste uitbetaling ontvangt.
  • Afsluit- en expiratiekoersen: alle opties worden afgesloten en afgerekend tegen de realtime koersen, zoals doorgegeven door de huidige dataprovider Match-Trade Technologies LLC. Alle koersen zijn mitsdien altijd achteraf verifieerbaar.

Back to top